กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกช่องทางการติดต่อ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์เลขที่ 179 ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ , แฟกซ์ 044-513833
เว็บไซต์  : http://www.dpt.go.th/surin/main/
บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด103/41 หมู่บ้านไกรสร ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-5877912 , 02-9119766
โทรสาร : 02-9119868
E-MAIL : mgtcon_2003@yahoo.co.th
เว็บไซต์  : http://www.mgt.co.th/main.php

 


2016-06-11
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836799 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B