กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย กระจายตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น


2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 836788 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B