กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 กลุ่มผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (PDF)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 2 กลุ่มการเกษตร (PDF)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 กลุ่มการค้าการบริการและอุตสาหกรรม (PDF) 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 4 กลุ่มการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(PDF)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 5 กลุ่มที่ 1 (อำเภอเมือง อำเภอศรีณรงค์ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน) (PDF)  เอกสารประกอบการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังฯ ครั้งที่ 1 (PDF)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 6 กลุ่มที่ 2 (อำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ อำเภอพนมดงรัก อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง) (PDF) 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 7 กลุ่มที่ 3 (อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี ) (PDF) 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 8 กลุ่มที่ 4 (อำเภอจอมพระ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอสนม)2016-06-25
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836800 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B