กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิก ทั้งหมด 9 รายการ

จำนวน 1 หน้า: 1

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 กลุ่มผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 2 กลุ่มการเกษตร

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 กลุ่มการค้าการบริการและอุตสาหกรรม

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 4 กลุ่มการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 5 กลุ่มที่ 1 (อำเภอเมือง อำเภอศรีณรงค์ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน)

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 6 กลุ่มที่ 2 (อำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ อำเภอพนมดงรัก อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง)

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 7 กลุ่มที่ 3 (อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี )

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 8 กลุ่มที่ 4 (อำเภอจอมพระ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอสนม)

 
 จำนวน  1 หน้า : 1© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836801 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B